Staff Wakasek

STAFF WAKASEK

Nama : Drs. I Ketut Sudarsa, M.Pd.

Tempat/Tanggal Lahir : Badung 31 Desember 1959

N I P : 19591231 198503 1 232

Pendidikan : Pascasarjana/Akta IV

Pangkat/Golongan : Pembina / IV A

Jabatan : Wakasek SDM

 

 

 Nama : DRS.An.Ag.Gede RaiI Dalem Mahendra, SH, M.PD.H

Tempat/Tanggal Lahir : Ubud, 24 Pebruari 1960

N I P : 196002241984031004

Pendidikan : Pascasarjana/Akta IV

Pangkat/Golongan : IPembina Utama / IV C

Jabatan :

Wakasek Humas

 

 

Nama : Drs. I Gusti Raka Harimbawa

Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 14 Oktober 1960

N I P : 19601014 198403 1 008

Pendidikan : Sarjana/Akta IV

Pangkat/Golongan : Pembina / IV A

Jabatan : Wakasek Kurikulum

 

 

Nama : Anak Agung Rai Miyati,S.Pd. M.Pd.

Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 4 Mei 1968

N I P : 19680504 199101 2 002

Pendidikan : PascaSarjana/Akta IV

Pangkat/Golo

ngan : Pembina / IV B

Jabatan : Wakasek Sarana Dan Prasarana

 

Nama : Drs. I Made Sunarta, M.Pd.

Tempat/Tanggal Lahir : Jimbaran, 31 Desember 1964

N I P : 19641231 199802 1 013

Pendidikan : Sarjana/Akta IV

Pangkat/Golongan : Pembina / IV A

Jabatan : Wakasek Kesiswaan